Forretningsidé: Dette burde du gjøre hvis du får en god idé (2024)

Du går kanskje rundt med en drøm om å starte eget selskap? Da vil en god forretningsidé være avgjørende for din suksess, men hva bør den egentlig inneholde?

En feil mange nye gründere begår er at de ikke har en klar plan for hvordan de ønsker å utvikle selskapet sitt. Da snakker vi gjerne om en forreningsidé som kan gjøre som til en forretningsplan. Dette er et dokument der du forsøker å beskrive hva selskapet ditt skal gjøre for å tjene penger. Eksempler på dette kan være hva dere skal produsere, selge eller formidle for å øke omsetningen. 

En viktig grunn til at din forretningsidé bør komme ned på papiret handler om visualisering. Du har kanskje en god idé eller tanke om et produkt, men dersom du ikke har noen klar visjon for hvordan dette kan omgjøres til betalende kunder – så kan det fort bli utfordrende å komme i gang. 

Det er viktig å merke seg forskjellen på forretingsidé og forretningsplan. Førstnevnte handler om hvordan selskapet ditt skal tjene penger, mens en forretningsplan omfatter det mer administrative ved driften av selskapet ditt.

Start med det letteste

Mange gode forretingsidéer starter med en problemstilling. Dette handler om at man enten kommer opp med et produkt eller tjeneste som skal løse dette problemet for andre. Her vil det være viktig å teste produktet på potensielle kunder før du går ut i stor skala. På denne måten kan du enklere se om det faktisk er etterspørsel for et produkt og dermed verifisere om forretningsidéen din er levedyktig. 

Det finnes flere offentlige støtteordninger for innovasjon som kan bidra deg med kapital dersom du må finansiere en prototype. Du bør også gjennomføre undersøkelser for se hvilke behov som finnes i ditt lokale nærmiljø knyttet til denne typen produkter. Kanskje du kan finne en målgruppe uten at produktet må sendes langt avgårde?

Hvem er målgruppen din?

En viktig del av det å skissere forrentningsidéen din handler om å avklare hvem målgruppen din her. Hvem har du til hensikt at skal kjøpe det produktet du har laget? Skulle du oppdage at den potensielle målgruppen er svært begrenset, så kan det være lurt å se på hva som skal gjøre produktet mer attraktivt for andre forbrukere også. 

Her er det viktig å huske at de færreste produkter er attraktive for alle kunder, men samtidig må du ha en kundegruppe som er stor nok til at selskapet ditt faktisk kan bli levedyktig. Gjør derfor en grundig markedsanalyse og finn ut av hvem som potensielt kunne kjøpe produktet ditt. 

Trenger idéen din beskyttelse?

Du har kanskje hørt om patenter? Dette er en juridisk beskyttelse som skjermer unike idéer fra å bli kopiert av konkurrentene dine. Har du kommet opp med noe helt unikt og ønsker å beskytte denne investeringen kan du dermed søke om patent på denne idéen. På denne måten vil du også raskt se om noen har hatt en lignende idé tidligere, eller om det finnes patenter på markedet som er i nærheten av det du har tenkt å lage. 

Når det gjelder beskyttelse kan du søke om patentbeskyttelse, varemerkebeskyttelse og designbeskyttelse. Dette innebærer at du ikke bare beskytter idéen din, men også bedriftsnavnet, design og logoer eller slagord som lett kan kopieres. 

Hvordan skal du markedsføre produktet ditt?

Har du tenkt på hvorfor en kunde bør velge ditt produkt fremfor konkurrentene sitt? En viktig del av forretningsidéen din bør være hvordan du skal gjøre potensielle kunder bevisst på produktet ditt og dets fordeler. Her kommer en markedsstrategi inn i bildet, men dette er langsiktig arbeid. Du bør derfor få dette på plass så tidlig som mulig, slik at du kan bygge tillit og kjennskap om merkevaren din hos kundene. Pass også på at du undersøker hvilke kanaler som er mest relevant for ditt produkt, så kan du enklere finne ut hvordan du kommer i kontakt med de riktige målgruppene. 

Besitter du den kompetanse og kunnskap som kreves?

Når du skal starte din første bedrift er dette ofte et prosjekt med små budsjetter og store drømmer. En feil mange begår er at de sikter stort og dermed går tom for kapital før de kommer skikkelig i gang. Pass derfor på at du har den nødvendige kompetansen for å øke sannsynligheten for suksess. Kanskje du trenger kunnskaper om å føre regnskap eller utvikling?

Selv om de færreste nye selskaper har et stort budsjett, så finnes det noen alternativer. Du kan nemlig bygge bort eierandeler i selskapet mot at du får med de riktige personene. Kanskje trenger du noen som kan programmering, men har ikke råd til å hyre inn et byrå om prisen for å lage nettside er utenfor ditt prissjiktet? 

Da vil det bli viktig å veie opp fordeler og ulemper knyttet til det å gi bort eierandeler i bytte mot at noen gjør denne jobben gratis. Alternativt kan du benytte deg av nettsidebyggere og lignende programmer du finner på nett. Her har vi et stort utvalg anmeldelser og veiledning på våre hjemmesider som gir deg bedre innsikt i nettopp denne typen programvare. 

Bør du bruke enkeltpersonforetak eller AS?

Sist, men ikke minst bør du tenke godt gjennom hvordan du ønsker at denne forretningsidéen din skal tre i kraft. De fleste vil velge å starte et eget selskap for prosjektet sitt, men også her må du gjøre noen valg. Du kan nemlig velge å sette opp et enkeltpersonforetak (ENK) eller et aksjeselskap (AS). Begge disse har sine fordeler, men de har også noen ulemper du bør kjenne til. Vi har derfor sett litt nærmere på hva du bør vite før du skal iverksette drømmen din. 

Et ENK vil la deg registrere virksomheten din uten at du må innbetale egenkapital. Det er også forenklet lovverk knyttet til regnskapsføring, noe som betyr at du ikke trenger følge like omfattende krav som det et aksjeselskap må gjøre. Ulempen med denne typen organisering er at du personlig er ansvarlig for alle selskapets forpliktelser. Dette betyr blant annet at du selv er ansvarlig for gjeld selskapet måtte ta på seg, og du rapporterer inn regnskapet sammen med din egen skattemelding.

Velger du derimot et aksjeselskap, så vil dette være en egen juridisk enhet. For deg betyr dette at eierne kun er ansvarlig for den egenkapitalen de har satt inn i virksomheten. Det er denne typen vi anbefaler for de som skal hyre inn eller bygge et selskap over tid. Når det kommer til ulemper vil et aksjeselskap ha strengere krav til regnskapsføring og opplysninger knyttet til eierskap. Du bør derfor sette deg godt inn i hvilke krav som gjelder før du oppretter ditt eget AS for forretningsideen din. 

For å oppsummere så er det helt opp til deg om du vil starte med et ENK eller AS. Mange starter med et ENK og opplever stor suksess med det. Et eksempel vil være DIGSTRA som er et markedsføringsbyrå som holder til i Stavanger. Men tenker man for eksempel å ha ansatte, vil det være en stor fordel å ha et AS.