Hva er en landingsside?

Hva er en landingsside

Digital markedsføring er full av akronymer som det ofte kan ta litt tid å sette seg inn i. Imidlertid er det noen elementer som gjerne dukker opp raskt, uten at man får noen god forklaring på hvorfor disse er essensielle for din strategi. En av disse elementene er landingssider. Ikke bare er de helt elementære for konvertering av leads, men det kan også være kompliserte å lage landingsside

Dette fører oss til den første feilen mange nybegynnere begår, nemlig å tro at man raskt kan slenge sammen en landingsside. I denne guiden skal vi derfor ta deg gjennom alt du trenger å vite om landingssider, samt hvordan disse spiller en viktig rolle i landskapet for digital markedsføring. 

Klar for å lære mer om en landingsside? Les videre så får vi fart på konverteringene. 

Hva er en landingsside?

Kort fortalt er en landingsside en hvilken som helst side som en forbruker kan lande på. Innen markedsføring snakker vi imidlertid gjerne om frittstående nettsider som har til hensikt å konverte forbrukere på et bestemt punkt. Disse sidene er gjerne adskilt fra den normale nettsiden din, da de skal oppfylle et enkelt, fokusert formål. En slik nettside er gjerne knyttet til lovnader gitt i innholdet ditt, men også et viktig trinn på veien til et salg. 

Vi kan derfor si at en landingsside er det første, konkrete skrittet mot at en besøkende på nettsiden din blir en kunde. Landingssider er gjerne knyttet til spesielle tilbud eller freebies, noe som tilbyr en potensiell kunde noe av verdi i bytte mot kontaktinformasjonen deres. 

En landingsside kan gjerne være noe man trykker seg gjennom på vei til en annen side, da gjerne en nettbutikk eller Nettforum. Landingssider som er mer salgsorientert tilbyr gjerne en rabatt, gratis prøveversjoner eller lignende, slik at en kunde trekkes nærmere et endelig salg. En godt utformet landingsside vil overbevise potensielle kunder om at det er verdt å bytte kontaktinformasjon mot det siden tilbyr. Derfor er det viktig at landingssider har god synlighet, gjerne gjennom strategisk plassering på bedriftens nettside, men også øvrig på nettet. 

Det er også verdt å merke seg at en bedrift kan ha flere landingssider som del av sin brukerreise. Her er det viktig å opprette målrettede landingssider for segmenterte kundepopulasjoner, slik at den utvalgte landingssiden er tilsiktet de som finner den. 

Hvor effektive er landingssider som en del av strategien?

Det er gjennomført flere undersøkelser på hvor effektive landingssider egentlig er, og her har det dukket opp noen spennende oppdagelser. En gjennomgang av landingssider viste at 68% av landingssidene i studien inneholdt fem handlingsfremmende lenker. På disse sidene var det en konvertering på 10,5% blant de besøkende. Den samme testen sammenlignet dette med landingssider som bare hadde en handlingsfremmende lenke. Disse hadde på sin side en konvertering på 13,5%. 

Sosiale bevis har også vist seg å være svært nyttig på landingssider. Da snakker vi gjerne om kundeanmeldelser, fotografier, innlegg fra sosiale medier og lignende. Faktum er at sider som har sosiale elementer kan vise til en konvertering på 12,5% – mens de uten kun oppnådde en konvertering på 11,4%. Det er også forskjell på landingssider for nettleser og mobil, så her er det viktig å huske at mye av trafikken gjerne kommer fra nettopp mobile enheter. 

Når trenger du en landingsside?

En viktig årsak til at mange velger å bruke landingssider, er det faktum at de gjør det mulig med automasjon. En god landingsside kan nemlig ta salgspraten for deg 24/7, selv om ingen sitter foran telefonen. En landingsside kan ofte være det mest effektive alternativet for å drive salg eller samle inn potensielle kunder. Uansett om du bruker PPC-annonsering, en leadmagnet, innhold eller fokuserer innholdet gjennom en brukerreise, vil en landingsside ofte være et godt verktøy for å tiltrekke seg potensielle kunder. 

For å illustrere hvordan en landingsside kan spille en viktig rolle som del av strategien din, har vi samlet noen vanlige situasjoner hvor en landingsside vil være naturlig: 

  • PPC-annonsering: En populær strategi blant eksperter på digital markedsføring er å ha en landingsside dedikert til en spesifikk annonse. Dette skyldes at Google presenterer annonser basert på en helhetlig vurdering av relevans. En tilpasset landingsside for annonsen kan derfor øke sannsynligheten for god plassering, og dermed bedre eksponering mot potensielle kunder. 

Det vil også være de som mener at slike annonser bør henvise til en hjemmeside eller produktside, men landingssider har faktisk oppnådd en høyere konvertering. Dette skyldes gjerne at kunden finner frem til det bestemte produktet de er på jakt etter, for deretter å utforske øvrige muligheter. 

  • Leads: En landingsside er ofte knyttet til ulike lead magnet, altså innhold som har til hensikt å tiltrekke seg potensielle kunder. Dette kan være en landingsside som tilbyr en gratis e-bok, rabattkoder eller annet innhold som tilfører verdi til besøkende, i bytte mot at de legger igjen kontaktinformasjonen sin. 
  • Oppmerksomhet: En god landingsside vil rette besøkendes oppmerksomhet på det innholdet vi ønsker. Deretter kan de enten gjennomføre konverteringen (legge igjen kontaktinformasjonen sin) eller gå tilbake dit de kom fra. 
  • Tiltrekke seg ulike typer kunder: Fordel med en landingsside er at den kan skreddersys til en bestemt kundegruppe. Ulike landingssider kan dermed gjøre at innholdet appellerer bedre til forskjellige potensielle kunder. Du kan også tilpasse innholdet, stilen og ikke minst reklamen som er knytte til siden – slik at det blir mer attraktivt for de aktuelle kundene. 
  • Enklere testing: Sist, men ikke minst vil en målrettet landingsside gjøre det enklere å teste produktet. Ved at du vet hvilken målgruppe siden er tilpasset for, kan du enklere tilpasse innhold, medier og potensielle tilbakemeldinger. Dette sørger for at man raskt kan perfeksjonere et optimalt utfall for den aktuelle landingssiden. 

Hvorfor er landingssider bedre for konvertering av trafikk?

En enkel forklaring for hvorfor landingssider oppnår bedre resultater enn andre nettsider, er enkelt og greit fordi de har et målrettet fokus. Landingssider har gjerne et ensformig mønster som driver tilliten og besøkende frem mot et bestemt mål, noe som gir mindre rom for distraksjoner underveis. Dette inkluderer noen viktige elementer som begrenset navigasjon, enkelhet, gjennomgående fokus på det ønskede utfallet og få utgående linker. Vi har også sett en sammenheng mellom landingssider som promoterer et bestemt tilbud, og et bedre resultat for konvertering på det aktuelle tilbudet. 

Hvorfor bruke en landingsside?

Som utgangspunkt kan vi si at man bør bruke en landingsside når man ønsker et bestemt utfall. Du kan riktignok forsøke å gjøre den samme brukerreisen på nettsiden din, men her er det en rekke elementer som raskt kan forstyrre det ønskede utfallet. Derfor vil det alltid være mer lønnsomt med en dedikert landingsside, fremfor å bruke travle nettsider eller de generelle produktsidene til selskapet. 

Brukere liker en nettside som gir dem klar informasjon om ulike utfall, og nettopp derfor er en landingsside ofte et nyttig verktøy. Her kan du gi kunden en klar forståelse for hva ulike klikk resultater i. Som vi var inne på tidligere, vil det også være anbefalt å knytte landingssider opp mot PPC-annonsering slik at du får mest mulig ut av disse investeringene. Imidlertid vil det ha betydning at man bruker riktig type landingsside, og nettopp derfor skal vi se på hvilke alternativer som finnes. 

Lead generator landingsside

Denne typen landingsside har til hensikt å samle inn kontaktinformasjon på potensielle kunder, og benytter gjerne et informasjonsskjema for å gjøre dette. Dette er en svært populær form for landingsside, og er ofte den typen som tilbyr belønning mot at kundene legger igjen informasjonen sin. Eksempelvis kan man få tilbud om en gratis e-book, maler og templates, unike tilbud om rabatter eller lignende. En Lead-generator bør gjerne være plassert midt i salgsprosessen, slik at kundene allerede har en god forståelse for produktet og dermed er mer imøtekommende for et tilbud. 

Click-through landingsside

En Click-through side samler ikke inn informasjon selv, men fungerer bare som et mellomledd mellom den aktuelle annonsen og den siden du ønsker at kunden skal besøke. Dette er gjerne koblet mot en handlekurv eller nettbutikk som har det aktuelle produktet som kunden vurderer å kjøpe. Disse er gjerne mindre sminket enn en Lead generator, og inkluderer derfor oftest bare en kjapp introduksjon om produktet før de oppfordrer til kjøp. 

Squeeze page 

En Squeeze page kan i praktisk sammenlignes med en lead generator, men de er gjerne langt enklere satt opp. Der en Lead generator tilbyr en belønning i bytte mot kontaktinformasjon, vil en Squeeze page være en rask sign-up for e-post markedsføring. Dette er gjerne skjemaer man finner rundt omkring på nettsiden, eksempelvis i form av raske sign ups til for eksempel nyhetsbrev. Med andre ord er dette korte, lite detaljerte landingssider som overlater lite til fantasien. Disse fører gjerne til en bekreftelsesside for abonnementet, men bør også ha en rask utgang dersom kunden ønsker å fortsette brukerreisen et annet sted. 

Salgsside

En rendyrket salgsside er gjerne det du bruker til slutt i salgsprosessen din, dette gjør også at disse gjerne er de vanskeligste å designe. Nå handler det ikke lenger om å samle inn potensielle kunder, men heller om å overbevise dem om å kjøpe det bestemte produktet. Her kommer salgskunnskap inn i bildet, og det er viktig at nettsiden er godt skrevet. Du bør derfor passe på at den ikke blir for aggressiv, men også at den ikke er avvisende slik at du mister potensielle kunder underveis i prosessen. Som et utgangspunkt vil dette være den viktigste siden i prosessen og bør derfor skrives så godt som mulig. 

Lengden på en salgsside avhenger av hva du ønsker å selge, samt hvor vanskelig salgspitchen er å kommunisere til kundene dine. Uavhengig av hvor lang siden er, bør salgspitchen komme klart gjennom til kunden – slik at man får frem verdien av det man ønsker å selge på en ryddig måte. Målet her er å låse inn det faktiske salget, noe som kan være krevende skriftlig. 

Inforeklame

Inforeklame er så nære innholdsmarkedsføring vi kommer når det gjelder en landingsside. Disse handler om å presentere en godt skrevet historie til potensielle kunder, og deretter bruke ulike salgsmetoder til å kapre kundene mot slutten av prosessen. Det beste eksemplet på denne typen markedsføring kommer fra de tradisjonelle infomercials som gjerne preget TV-bildet på slutten av 90-tallet. Selv om dette kan få det til å høres ut som en utdatert metode, så har undersøkelser vist at man kan oppnå imponerende resultater med godt skrevet inforeklame. 

Splash-side

Dette er en form for landingsside som de aller fleste har vært borti, og den kan plasseres hvor som helst i prosessen. Dette er gjerne enkle skjemaer som krever lite fra kundene for å gjennomføre. Mange har nok opplevd at det kommer en splash eller såkalt pop-up når de er på vei ut av en nettside. Da dukker det ofte opp et godt tilbud som får deg til å revurdere det du hadde i tankene.

Det kan også brukes som et verktøy for å samle inn grunnleggende informasjon om kundene dine når de er på vei inn på nettsiden din. Da er det gjerne snakk om aldersgrenser og annen sensitiv informasjon som man må få bekreftet før man kan presentere ulikt innhold. 

Oppsummering

Landingssider er uten tvil et effektiv verktøy, men det handler om å bruke dem riktig. Derfor har vi i denne guiden sett litt nærmere på hvorfor man bør ha en landingsside som del av brukerreisen sin, samt hvilke muligheter som skjuler seg med dette populære verktøyet. Vi har også sett nærmere på de ulike landingssidene som finnes, slik at du får en bedre forståelse for når/hvor du kan bruke en landingsside. Hensikten med dette er at du skal bruke de riktige verktøyene på korrekt område, og dermed oppnå de aktuelle resultatene som er mulig. 

Det er viktig å huske at en landingsside skal være overbevisende, uten at den skal være pågående. Du bør derfor ta deg god tid til å skrive copy på en landingsside, eller velge å bruke profesjonelle skribenter til å utforme en godt egnet tekst. På denne måten er du sikker på at budskapet kommer over slik det er hensiktsmessig, uten at det krever mye tid fra potensielle kunder.