Hvordan bli frilanser: Verdifulle tips du burde vite om i 2024

Hvordan bli frilanser

Ønsker du økt fleksibilitet i hverdagen og muligheten til selv å styre arbeidsdagen din? Da kan en frilanser, eller selvstendig næringsdrivende være noe for deg. Som frilanser vil du ikke være knyttet til en bestemt arbeidsgiver, men heller kunne velge hvilke prosjekter og selskaper du ønsker å jobbe med.

Dette har blitt langt mer populært de siste årene, og mange lurer på hvordan bli frilanser i dag. Vi har derfor laget denne guiden som tar deg gjennom alt du trenger å vite om det å ta steget ut som frilanser på fulltid. Her er det viktig at du i praksis er en selvstendig næringsdrivende, så er det noen forholdsregler du bør ta før du kaster deg ut i frilanser verden. 

Les videre for å se hva du kan forvente, hvilke ferdigheter du bør ha og ikke minst hvordan du bør organisere deg best mulig. 

Hva er en frilanser?

Før vi går videre er det greit å avklare hva en frilanser egentlig er. Dette er en arbeidsform hvor man ikke er ansatt hos et selskap, men heller tilbyr sine tjenester som en leverandør. Du kan velge å organisere deg gjennom et aksjeselskap (AS), men de fleste vil nok heller velge den mer fleksible formen enkeltpersonforetak (ENK) –  dette er noe vi kommer nærmere tilbake til om et lite øyeblikk. 

Det som gjerne definerer frilansarbeid er prosjektbaserte kundeforhold. Du blir hentet inn i den fasen hvor kunnskapen din er nødvendig, og deretter vil du være ferdig med prosjektet og begi deg til det neste. En frilanser bør derfor være god til å omstille seg basert på det prosjektet man holder på med for øyeblikket. 

Den primære forskjellen mellom en arbeidstaker og en frilanser vil derfor være at frilanseren selv er ansvarlig for å finne seg arbeid. Der en arbeidstaker møter på jobb hver dag med faste arbeidsoppgaver, vil en frilanser måtte oppsøke potensielle kunder og utvikle et nettverk. Nå som vi vet litt mer om hva en frilanser er – hvordan blir man egentlig en frilanser?

Kan jeg bli frilanser?

I teorien kan du bli frilanser uansett hva du holder på med, men det er greit å ha en litt mer realistisk tilnærming til emnet. Da snakker vi gjerne om arbeidsoppgaver og kunnskap som har en jevn etterspørsel hos ulike selskaper. Vi skal derfor se litt nærmere på noen ulike eksempler på roller en frilanser gjerne kan inneha (og lykkes med) før vi går videre.

 • Innholdsproduksjon: Selv om innholdet man produserer varierer fra bedrift til bedrift, så vil det alltid være jevn etterspørsel etter noen som kan lage nytt innhold. Mange innholdsprodusenter velger derfor å jobbe som frilanser nettopp så de kan velge kunder og prosjekter på egenhånd. 
 • Prosjektleder: Selv om noen større entreprenører har fast ansatte prosjektledere, så vil dette ofte være kunnskap som bedrifter henter inn på en behovs basis. Mange prosjektledere har derfor et ENK som gjør det mulig å bevege seg fra prosjekt til prosjekt. 
 • Virtuell assistent: Mange kontorer har arbeidsoppgaver som må gjøres, men som ikke nødvendigvis krever at man befinner seg fysisk på kontoret. Dette har åpnet for et helt marked der frilansere jobber som virtuelle assistenter, eller såkalte VAs. En slik rolle kan ofte være en god inngang til frilansarbeid da forkunnskapene sjeldent er mange. 
 • Programmering: Etterspørselen etter programmere har lenge vært økende, noe som har gjort det attraktivt å jobbe som frilanser. Ved at man ikke er knyttet til en bestemt arbeidsgiver kan man lettere velge de best betalte prosjektene og dermed bygge en attraktiv karriere som frilanser. 

Her er det viktig å huske at denne listen over potensielle frilansere kun er eksempler. Det viktigste når du ønsker å bli frilanser er å stille deg spørsmålet hva kan jeg bidra med? Husk at som frilanser er det du som er merkevaren, og det du kan bidra med vil derfor være produktet du forsøker å selge. Ta utgangspunkt i noe du er god på, og se om det finnes et marked for nettopp denne tjenesten der ute. 

Hvordan finne oppdrag som frilanser

Skal du prøve deg som frilanser vil du mest sannsynlig befinne deg på bar bakke. Det er riktignok noen som klarer snu det rundt og leie seg inn som frilanser hos tidligere arbeidsgiver, men de aller fleste vil starte på null når de tar skrittet ut som frilanser. En problemstilling som ofte dukker opp for nybegynnere er at de mest seriøse arbeidsgiverne vil be om referanser, portefølje eller lignende for å verifisere arbeidet ditt.

Det kan derfor være lurt å ta utgangspunkt i en frilanser plattform når du først skal bygge din karriere. Dette er markedsplasser hvor bedrifter kan hyre inn frilansere i ‘trygge’ omgivelser. For deg som vil bli frilanser byr dette på en mulighet til å finne store mengder arbeid under organiserte forhold. Her er det gjerne Upwork og Fiverr som er de mest tradisjonelle utgangspunktene å komme i gang med. 

Hvordan bli frilanser på UpWork

UpWork er en amerikansk plattform som lar selskaper lyse ut stillinger de har behov for frilansere til. Her kan du enkelt sortere stillinger basert på område eller ekspertise, men det er også noen fallgruver man bør være klar over. Ulempen med en plattform som UpWork er at konkurransen om de mest attraktive jobbene er ekstremt høy. Du bør derfor belage deg på å skrive gode ‘proposals’ på de jobbene du søker.

Pro tip: Unngå en copy+paste tekst når du skal søke jobber på UpWork. Dette er noe som ofte brukes, men vil nesten alltid ha en negativt effekt. Skriv heller en dedikert tekst til hver jobb som får frem hvorfor akkurat du burde være frilanseren de velger. Dette vil øke sannsynligheten for tilslag betydelig. 

Hvordan bli frilanser på Fiverr

På lik linje med UpWork er Fiverr en plattform hvor bedrifter kan finne frilansere, men fremgangsmåten er litt annerledes. Fiverr fungerer mer som en nettbutikk hvor man kan handle de tjenestene man ønsker. Som frilanser vil du du måtte utforme tjenesten din og hva som er inkludert i prisen. Deretter kan selskaper ‘bestille’ tjenesten gjennom Fiverr sin plattform. Dette er en langt mer passiv måte å tilegne seg nye oppdrag på, men det kan ofte være litt vanskeligere å komme i gang med inntjeningen. 

Pro tip: Når du skal opprette dine første jobber på Fiverr bør du ta deg tid til å planlegge tekst, bilder og SEO nøye. Fiverr fungerer på en tilsvarende måte som Google ved at det er algoritmer som presenterer de mest passende jobbene. Sørg for å se på hvordan andre i den samme nisjen har gjort det, og hent inspirasjon derfra.

Hvordan bør du organisere deg som frilanser?

Et vanlig spørsmål som ofte dukker opp er hvorvidt man trenger et AS når man skal begynne som frilanser. Grunnen til at dette spørsmålet gjerne oppstår er nok fordi mange ser på behovet for 30.000,- i egenkapital fort kan bli en dump i veien mot å bli frilanser. Dersom du er blant disse, så kan du puste lettet ut. Det er ingenting som tilsier at man må ha eget AS for å starte som frilanser, tvert imot er det ingen grunn til at man skal opprette dette så tidlig. 

Eneste fordelen med et aksjeselskap er at man er bedre juridisk beskyttet, men utover dette vil selskapstypen tvert imot være litt i veien for helt ferske frilansere. Du må selvfølgelig ta utgangspunkt i din unike situasjon og ta høyde for skattemessige implikasjoner rundt arbeidet ditt, men i de fleste tilfeller vil vi anbefale et ENK for frilansere.

Om du ikke er helt sikker på hva disse innebærer, så har vi laget en rask introduksjon til organisasjonsformene nedenfor:

Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap er en selvstendig juridisk enhet, noe som betyr at selskapet selv er ansvarlig for sine forpliktelser. Som eier/styremedlem kan du være solidarisk ansvarlig, men dette er mer komplisert juss enn vi dekker i denne artikkelen. Fordelen med denne organisasjonsformen vil derfor være at selskapet er separert fra deg som privatperson, noe som kan være attraktivt dersom selskapet skal ta opp gjeld, investere i utstyr og lignende. Ulempen vil være at penger som kommer inn til selskapet ikke er dine, men heller selskapet sine. Du må derfor ansette deg selv i selskapet og utbetale lønn (eventuelt utbytte) dersom du vil ha pengene inn på privat konto. 

Enkeltpersonforetak (ENK)

Det andre alternativet for deg som vil bli frilanser er et enkeltpersonforetak (ENK). På lik linje som et AS vil du motta et organisasjonsnummer fra Brønnøysundregisteret, men du slipper mange av de strenge reglene et AS må følge. Den store forskjellen mellom ENK og AS, er at førstnevnte er knyttet til deg som privatperson. Selv om selskapet ditt har et organisasjonsnummer, så vil du rapportere inn omsetningen i ENK på din private skattemelding. Du er også selv ansvarlig for alle selskapets forpliktelser, så opptak av gjeld bør gjøres med omhu. For frilansere byr dette på langt mer fleksibilitet enn et AS og kan derfor være et godt utgangspunkt for deg som starter fra scratch. 

Fordeler ved å jobbe som frilanser

Det er uten tvil flere fordeler ved å jobbe som frilanser, men det er også noen klare ulemper. Du bør derfor sette deg godt inn i opp- og nedsider før du tar det endelige skrittet mot en frilanskarriere. Noen av fordelene inkluderer:

 • Du får en mer fleksibel arbeidsdag og er din egen sjef. 
 • Ingen begrensning på hvor mye du kan tjene på arbeidet ditt. 
 • Mer rom for å være kreativ i utførsel av arbeidet ditt.
 • Et godt utgangspunkt for deg som vil kombinere ulike karrieremuligheter.
 • Velger selv hvem du ønsker å jobbe med. 

Ulemper ved å jobbe som frilanser

For mange vil nok frilansing høres ut som den perfekte arbeidsformen, men det er også noen ulemper som det er viktig at man kjenner til. Noen av disse inkluderer:

 • Lav jobbsikkerhet ved at du selv må erverve kunder. 
 • Variabel arbeidsmengde basert på etterspørsel fra kundene dine.
 • Du opparbeider deg færre sosiale goder enn ansatte i selskaper.
 • Selv ansvarlig for regnskap og rapportering (kan outsources). 
 • Kan oppleve å ikke få betalt av useriøse kunder. 

Kom i gang som frilanser

Lurer du fortsatt på hvordan bli frilanser? Da har vi laget en enkel oppskrift på hvordan du kan komme i gang med din nye karriere. Her er det viktig å huske at ingen vei ser lik ut for alle, så ta hensyn til egne forutsetninger og fagområder. 

Som frilanser nyter du stor personlig frihet – under eget ansvar.

1. Bli kjent med egne ferdigheter og talenter

Som vi nevnte innledningsvis i denne guiden, så er det ingen fasit på hva en frilanser ser ut som. Du bør derfor starte med å kartlegge deg selv og hva du kan bidra med som frilanser. Her anbefaler vi at du tar utgangspunkt i tidligere erfaringer, kurs og lisenser du har ervervet, samt unike kunnskaper du måtte besitte. 

Det kan være lurt å undersøke etterspørselen for dine ferdigheter før du kaster deg ut på dypt vann. En enkel måte å gjøre dette på kan være å søke etter relevante jobber på Fiverr, UpWork og tilsvarende plattformer. Du kan også se nærmere på profilen til andre frilansere for å se hvilke ferdigheter de trekker frem, samt hvordan de forsøker markedsføre seg selv. 

2. Markedsfør deg selv og tjenestene dine

Som frilanser er det du og ferdighetene dine som blir tjenesten du selger. Mange vil ofte oppleve det som krevende å markedsføre seg selv, men dette er en viktig del av det å være frilanser. Pass på at du setter langsiktige mål for hva du ønsker oppnå, velg de relevante plattformene å ha tilstedeværelse på, og invester i din egen utdannelse (påfyll av relevant kunnskap) for å holde deg relevant.

3. Bygg et omdømme

En viktig del av det å være frilanser vil alltid være å bygge seg et omdømme. Dette er gjerne noe man vil merke seg over tid, men det finnes et magisk punkt som frilanser som endrer måten man jobber på. I begynnelsen vil du selv måtte oppsøke potensielle klienter for å få arbeid, men etterhvert som du bygger deg et omdømme som leverandør vil klientene begynne å komme til deg. Her er det viktig at man tenker langsiktig og forholder seg saklig til alle kunder slik at ikke omdømmet eller “merkevaren” din tar skade av useriøse oppførsel. Det skal ikke mange negative omtaler til for å stikke kjepper i hjulene for en frilanskarriere.