Opprette enkeltmannsforetak (ENK): En komplett guide (2024)

Opprette enkeltmannsforetak

Går du rundt med gründer drømmen, men vet ikke helt hvor du skal starte? Da har du kommet til rett sted! I denne artikkelen har vi samlet alt du trenger å vite for å starte din egen virksomhet. Vi viser deg hva som kreves for å starte et ENK, samt hvordan du kommer i gang. 

Noe av det som gjør gründertilværelsen attraktiv for mange er muligheten til å styre egen hverdag. Kanskje du har en side hustle som har begynt å tjene penger, eller en god idé du ønsker å teste ut? Da kan det være godt å vite at det er langt enklere å starte et enkeltmannsforetak (ENK) enn mange tror. 

Klar for å ta ditt første skritt mot egen virksomhet? Da er det bare å hoppe i det! La oss vise deg hva som kreves.

Hva er et enkeltpersonforetak?

Enkeltpersonforetak er en av de vanligste formene for selskaper stiftet i Norge ved siden av aksjeselskap (AS). Faktisk var mer enn halvparten av selskapene startet i 2020 enkeltpersonforetak. Populariteten til enkeltpersonforetak skyldes nok i stor grad hvor enkelt det er å opprette slike selskaper. 

Det stilles nemlig ingen egne lovkrav til enkeltpersonforetak slik det finnes for aksjeselskap. I praksis betyr dette at du kan starte et selskap uten egenkapital, styre og stiftelsesdokumenter. De flest ENK vil også slippe å levere årsregnskap. 

Et ENK kan derfor være et godt alternativ for deg som vil starte virksomhet ved siden av eksisterende jobb, eller kanskje du er student og vil tjene noen kroner ved siden av studier?

Fordeler med enkeltpersonforetak

 • Du slipper betale arbeidsgiveravgift på penger du tar ut.
 • Enkeltpersonforetak er fritatt for årsregnskap og revisjonsplikt. 
 • 100% styrt av deg, og du kan dermed bruke overskuddet som ønsket. 
 • ENK er fritatt fra generalforsamlinger, styremøter og andre punkter i aksjeloven. 
 • Enkelt å starte: Kort vei til å bli selvstendig næringsdrivende uten forpliktelse av kapital. Slipper dermed en del oppstartskostnader knyttet til å starte opp et AS

Ulemper med enkeltpersonforetak

 • Pengene regnes som annen inntekt. Du må dermed skatte på alt overskudd i virksomheten uansett om det tas ut eller ikke. 
 • Du er personlig ansvarlig for bedriftens forpliktelser. Dette betyr at personlige eiendelen og formue kan påvirkes av gjelden til selskapet. 
 • ENK er dårlig egnet for større økonomiske investeringer.
 • Trygdeavgift på inntekt er høyere for ENK.
 • Selvstendig næringsdrivende med ENK anses ikke som ansatt. Du har dermed ikke krav på dagpenger, yrkesskadeforsikring, yrkesskadetrygd, pensjonsordning og har redusert krav på sykepenger. 
 • Ingen minstefradrag, men du kan oppnå skattefradrag på realiserte kostnader knyttet til driften. 

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Selv om vi har en rekke ulike selskapsformer i Norge, så er enkeltmannsforetak og aksjeselskap uten tvil de mest populære. Faktisk så viser tall fra SSB at hele 97% av alle selskaper stiftet i Norge er ENK eller AS. Vi skal derfor se nærmere på hvilke fordeler disse selskapsformen har, samt hvilken som kan være med relevant for deg.

Enkeltpersonforetak: Et enkeltpersonforetak er tett knyttet til seg som næringsdrivende, og du regnes derfor ikke som en eier. Tvert imot er du og selskapet den samme enheten, og dere leverer én felles skattemelding. Dette betyr også at du personlig ansvarlig for gjeld og andre forpliktelser som selskapet måtte ha. På den mer positive siden er det få krav til administrasjon og rapportering knyttet til driften av et enkeltpersonforetak. 

Aksjeselskap: Til forskjell fra ENK er aksjeselskap en egen juridisk enhet. Dette betyr at selskapet kan inngå egne avtaler, noe som gjør at eierne ikke er personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Dette er bedre egnet for deg som vil drive større virksomhet, gjøre investeringer eller jobbe med flere andre.

Imidlertid er det langt flere krav til administrativt arbeid og rapportering knyttet til et AS. Du må blant annet følge aksjeloven. I tillegg er det flere kostnader knyttet til etablering av AS, slik som innskudd av egenkapital og registreringsgebyrer. Skal du drive en mindre bedrift med bare deg selv som ansatt, så kan du heldigvis benytte deg av et regnskapsprogram om du ønsker å utføre regnskapet på egenhånd, men skal du drifte en bedrift med flere ansatte enn bare deg selv, så kan du gjøre mange kostbare feil uten hjelp av en regnskapsfører. Et AS må tross alt forholde seg til aksjeloven.

Det finnes også flere andre selskapsformer i Norge som er verdt å nevne; ansvarlig selskap (ANS/DA), Samvirkeforetak (SA), Stiftelse og Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF). En fordypning i disse faller imidlertid utenfor denne guiden. 

Hva bør du velge?

Når du skal velge mellom AS og ENK er det viktig å ha en formening om formålet med virksomheten din. Har du til hensikt å drive en liten virksomhet alene, så kan ENK ofte være et godt alternativ. Skal du derimot bygge en virksomhet med den hensikt å ha ansatte, gjøre investeringer og skalere – så vil oftest et AS være bedre egnet. 

Et godt tips for deg som ønsker å prøve deg frem, så kan et ENK være en god start. Dette skyldes at ENK har lave oppstartskostnader og lav risiko. Du kan deretter velge å stifte et AS dersom virksomheten slår rot og inntektene øker. 

Hva kreves for å starte et ENK?

Som vi allerede har vært inne på, så er det få krav til etableringen av et ENK. Det er nettopp dette som gjør det til en populær organisasjonsform å starte med. 

For å starte ENK i Norge trenger du:

 • Ha fylt 18 år*
 • Være norsk statsborger, eller utenlandsk statsborger med oppholdstillatelse i Norge 
 • En norsk adresse selskapet kan registreres på

Et annet krav er at du faktisk driver med næringsvirksomhet. Her kan skillet mellom hobby og næring være vanskelig å fastslå, men inntekter og omsetning kan ofte være et godt utgangspunkt. 

*Du kan stifte et ENK fra fylt 15 år dersom du har samtykke fra foresatte og fylkesmannen. Dette gjøres gjennom Altinn hvor de nødvendige tillatelsene må vedlegges stiftelsen. 

Hvordan starte ENK?

Når du er klar for å registrere ditt ENK, så vil du trenge følgende:

 • Et bedriftsnivå som inneholder etternavnet ditt.
 • En beskrivelse av de varer og tjenester du skal selge
 • Norsk personnummer eller D-nummer
 • Den adressen selskapet skal holde til på

Dersom du har alt dette klart kan du starte prosessen med registrering på Altinn. Her sender du inn et skjema hvor alt dette oppgis. Deretter vil det sendes inn til Samordet registrering hos Brønnøysundregistrene.

Hva koster det å lage et ENK?

En av fordelen med et ENK er at du slipper gebyrene til Brønnøysundregistrene. Du kan dermed starte et ENK helt gratis. Skal du derimot ha mer enn 5 ansatte eller ønsker å verne om navnet på bedriften, så vil dette kreve at du registreres i Foretaksregisteret. Dette vil føre til en kostnad fra Brønnøysundregistrene. 

Hvor lang tid tar det å stifte et ENK?

Selve registreringsprosessen på nett kan du gjennomføre på noen få minutter. Dette gjelder spesielt dersom du har all informasjon i forkant, slik at du bare kan taste det inn i skjemaet. Deretter vil du signe opplysningene før disse sendes til Brønnøysund for registrering. 

Det er ofte selve registreringen hos Brønnøysund som kan ta litt tid. Her varierer behandlingstiden fra 2-6 uker, litt avhengige av når på året man velger å registrere virksomheten sin. Spesielt etter nyttår og etter sommeren kan det være en lengre behandlingstid. Brønnøysundregistrene har egne sider for status på behandling, så du kan få et estimat på hvor lang ventetid tid det er. 

Når de har registrert ferdig virksomheten din vil du motta et organisasjonsnummer. Det er dette du benytter for å identifisere virksomheten din. 

Hva er reglene for navn på ENK?

Når du skal stifte ditt eget ENK er det greit å vite at det finnes noen retningslinjer man må følge. Dette gjelder spesielt for hva du kan kalle virksomheten din. De fleste vil også legge merke til at det er flere retningslinjer for registrering av ENK enn AS når det gjelder navn. Blant annet må du ta hensyn til:

 • Etternavnet ditt må inkluderes i bedriftsnavnet
 • Navnet må bestå av minst tre bokstaver
 • Kan ikke inkludere navnet til en annen person
 • Kan ikke benytte navn på land, fylke eller kommune 
 • Du kan ikke bruke begreper som bank, apotek, advokat og lignende
 • Et bedriftsnavn kan ikke være laget for å forvirre eller ergre

Tips: Det er kun på juridiske dokumenter du må inkludere etternavnet ditt (altså hele det juridiske navnet på virksomheten) Du kan derfor bruke et annet/enklere navn i markedsføring, logoer og lignende. På denne måten kan du slippe å bruke etternavnet ditt som del av virksomhetens logo. 

Kan utenlandske statsborgere starte ENK?

Det korte svaret på dette er ja. Du kan starte et ENK som utenlandsk statsborger så lenge du har gyldig oppholdstillatelse i Norge, har D-nummer og en norsk adresse. Du trenger heller ikke bo fast i Norge så lenge du møter disse kravene. Kommer du til Norge under EU/EØS regelverket vil du slippe oppholdstillatelsen, så lenge du har arbeidstillatelse. 

Oppsummering – opprette enkeltmannsforetak

Enkeltpersonforetak kan være et godt utgangspunkt for deg som ønsker en mindre formell selskapsform. Det kan være at du ønsker prøve deg frem i markedet, eller bare organisere en hobby/side hustle. Ettersom du slipper større kapital forpliktelser kan dette være en god form å prøve seg frem med. Et ENK er også langt enklere å drifte, ettersom du slipper forholde deg til store deler av aksjeloven.

Klør det i fingrene å starte opp gründerdrømmen? Vi har skrevet en artikkel om hvordan bli gründer her.