Starte AS: En rask og enkel guide med nyttige tips (2024)

Starte AS

Går du rundt med en gründerdrøm vil du på et eller annet tidspunkt få behov for å starte AS. Dette er en prosess som de fleste vegrer seg over, da det kan fremstå som både tidkrevende og litt skummelt. Heldigvis trenger det ikke være slik, og det er nettopp dette vi ønsker å illustrere med denne guiden. 

I Norge er vi nemlig så heldige at vi har et utmerket system for opprettelse av nye selskapet. Dette sørger for at du innen få minutter kan sende inn de nødvendige papirene digitalt og deretter motta bekreftelsen du trenger. Imidlertid kan det være mye å huske på dersom du aldri har gjort det før. For deg som skal starte ditt første AS har vi derfor samlet noen nyttige tips, samt en punktvis guide for hvordan du starter et AS. 

Klar for å starte ditt første aksjeselskap? Les vår guide så kommer du i gang på 1-2-3! 

Før du begynner registreringen

For å gjøre registreringen så rask og smidig som mulig er det noen punkter du bør ha tenkt på først. Dersom du har disse klart vil resten av registreringsprosessen hos Altinn og Brønnøysund registeret gå relativt smertefritt. Vår klare anbefaling er derfor at du har tenkt godt gjennom disse punktene før du iverksetter registreringen din.

Navn på bedriften

Før du kan starte registreringen bør du ha gjort deg opp en formening om hva selskapet skal hete. Dette vil være en av de første spørsmålene du må svare på, så her gjelder det å være føre var. For å sikre at du ikke opplever noe trøbbel med registreringen av navn, så anbefaler vi at du gjør litt research først. Her kan det være lurt å Google litt, samt gjøre et søk i Brønnøysund registeret. 

Skulle det dukke opp et selskap med helt likt, eller svært likt navn – så kan du fort oppleve at det blir vanskelig å få registrert navnevalget ditt. Dermed vil du også kaste bort tid ved at du må starte over igjen. 

Egenkapitalen

Alle selskaper som stiftes i Norge må ha en egenkapital. Dette er en sum penger som eierne setter inn på kontoen til selskapet før det stiftes. Regelen sier at dette beløpet må være på minst 30.000 kroner, men vi anbefaler ofte at man setter egenkapitalen til 100.000. Dette vil gi bedre slingringsmonn for bedriften. Du bør ha disse pengene klare før du starter registreringsprosessen, da du vil trenge dem tidlig i prosessen. 

Styret i ditt AS

Det øverste kontrollorganet i hvert selskap er et styre. Dette kan bestå av en eller flere personer, men må minimum ha én person. Dette er gjerne den som starter selskapet, men dersom dere er flere som jobber sammen – så bør man ha tenkt gjennom hvilke roller de ulike personene skal ha.

Slik velger du riktig bank for ditt AS

Når det gjelder bank av AS kan det være lurt å velge en av de større bankene. Dette skyldes at de oftest har bedre systemer for hvordan man blir kunde, men også at de ikke tar gebyrer på ulike tjenester. Eksempelvis har vi ved flere anledninger sett at mindre sparebanker tar betalt for bekreftelse av innskutt egenkapital, noe du slipper med større banker. 

I oppstarten av et selskap er det viktig å være så økonomisk som mulig, og da er det bare tull å betale unødvendige gebyrer. De har også bedre systemer for bedriftskunder ettersom de større bankene har bedre utviklingsbudsjetter. Vi kan derfor kort fortalt si at større, nasjonale og regionale banker ofte er bedre enn den lokale sparebanken når du skal starte ditt første AS.

Du kan riktignok opprette et kundeforhold i den lokale banken på et senere tidspunkt dersom du anser dette som nyttig. Det kan eksempelvis være at man har et godt forhold til den aktuelle banken og lettere kan oppnå finansiering for selskapet ved å bruke egen historikk. 

Hva trenger du for å starte et AS?

Som vi allerede har vært inne på, så er det mange ting det kan være lurt å ha på plass før du begynner registreringen av ditt AS, men det er kun noen få ting du absolutt MÅ ha. Derfor har vi samlet en liten liste med hva du må ha tilgjengelig før du kan starte et aksjeselskap i Norge:

  • Tilgang til BankID 
  • Minimum 30.000,- 
  • En adresse i Norge
  • Minst én eier (enten person eller annet selskap)
  • Minst ett styremedlem (styreleder) 

Slik starter du et AS: Steg-for-steg

Når du har de listede punktene på plass, så vil du være klar til å registrere ditt AS. For å illustrere hvordan denne prosessen foregår har vi delt det inn i en steg-for-steg veiledning. 

Steg 1: Stiftelsesdokumenter og vedtekter

Det første som må utarbeides for selskapet ditt er stiftelsesdokumenter og vedtekter. Disse skal stadfeste hva selskapet skal gjøre, samt hvilke retningslinjer som gjelder for driften din. Mange velger å utarbeide disse selv, men du kan også søke hjelp hos en revisor, regnskapsfører, advokat eller rådgiver. 

Disse dokumentene vil automatisk genereres som en del av registreringsprosessen i Altinn, men det er viktig at du har klart hva de skal inneholde. Du vil nemlig få spørsmål om hvilke vedtekter selskapet skal ha, samt hvilke formål virksomheten har. 

Steg 2: Åpningsbalanse 

Dersom man skal gjennomføre et rent kontantinnskudd som åpningsbalanse for virksomheten, så vil man ikke lenger trenge revisorbekreftede på dette beløpet. Dette regelverket ble endret 1. Juli 2013, og har forenklet registreringen av et AS betydelig. 

Skal man derimot bruke andre verdier enn et rent kontantinnskudd (eksempelvis verktøy, utstyr, aksjer eller lignende) som innskudd vil dette måtte bekreftes av en revisor eller advokat. Det samme gjelder dersom selskapet skal bli part i en avtale eller noen i avtalen skal gis enkelte typer særskilte rettigheter. 

Steg 3: Åpning av konto

Straks midlene som skal skytes inn i selskapet står klare, så kan dere be om at det åpnes en konto. Her vil banken be om stiftelsesdokumenter og vedtekter før de oppretter en egenkapitalkonto. Det er verdt å merke seg at beløpet som settes inn på denne kontoen vil være låst frem til prosessen i Brønnøysund er ferdig behandlet og selskapet etablert. 

Steg 4: Dette gjør banken

Banken vil åpne en begrenset konto for selskapet, slik at dere kan betale inn egenkapitalen. Dette betyr blant annet at dere ikke får tilgang til nettbanken, eller bedriftskontoen under prosessen. Straks selskapet er ferdig registrert i Brønnøysundregistrene, så kan selskapet underskrive en avtale om konto, kort og nettbank. 

Steg 5: Bekreftelse på innbetalt egenkapital

Straks pengene står på den kontoen du har fått oppgitt av banken, så vil du motta et skriv som bekrefter dette. Prosessen på hvordan dette foregår i de ulike bankene kan være forskjellig, men i de fleste tilfeller er dette automatisert. Dette betyr at straks banken har registrert innbetalt egenkapital, så vil de utstede en bekreftelse på dette. Ta vare på denne, da den vil bli viktig for det neste trinnet. 

Steg 6: Registrering i Altinn.no

Nå har du alle dokumentene du trenger for selskapet ditt, og du er dermed klar til å starte registreringen i Altinn.no. Dette er en relativt enkel prosess som foregår elektronisk. Det er her du vil trenge dokumentene vi tidligere har utarbeidet: stiftelsesdokumenter, vedtekter, bekreftelse fra banken. Alt dette sendes inn gjennom skjemaet til Altinn.no før det deretter signeres av samtlige eiere. 

Steg 7: Erklæring fra finansinstitusjon eller revisjon 

Når du har lastet opp alle dokumentene og er klar til å sende inn søknaden om registrering, så vil du mest sannsynlig få beskjed om å laste opp vedlegget «erklæring fra finansinstitusjon eller revisor». Det er på dette punktet du laster opp den bekreftelsen du har fått fra banken om at egenkapitalen er innbetalt. Her vil du også trenge organisasjonsnummeret til den banken som skal bekrefte disse detaljene. Banken skal nemlig på lik linje som eierne, signere på at egenkapitalen er innbetalt som avtalt.

Steg 8: Brønnøysundregisteret 

Opplever du problemer underveis, eller er i tvil om hvilken dokumentasjon som skal lastes opp, så kan du ta kontakt med Brønnøysundregistrene. Det er disse som er ansvarlig for etableringen av nye selskaper i Norge. 

Steg 9: Behandling hos Brønnøysundregistrene 

Straks alle dokumenter er signert (inkludert av banken) vil du motta en bekreftelse på SMS/mail. Her bekrefter Brønnøysundregistrene at de har mottatt dokumentene og saken ligger i kø. Behandlingstiden hos Brønnøysundregistrene kan variere gjennom året, men de fleste må på regne 2-6 uker behandlingstid. 

Steg 10: Selskapet er ferdig registrert

Når Brønnøysundregistrene har behandlet ferdig søknaden din vil du motta et organisasjonsnummer. Du vil også motta en firmaattest, og det er denne du sender til banken som bevis på ferdig registrering. Deretter er aksjeselskapet ditt klart for bruk, og du kan ferdigstille nettbanken til selskapet. 

Oppsummering – starte AS

Det er mange som tror det er en krevende og komplisert prosess å starte et aksjeselskap, men det trenger absolutt ikke være det. I denne guiden har vi derfor sett nærmere på hvordan du kan gjør dette i ti enkle steg. 

Føler du at det å starte et AS er et for stort skritt? Begynn med et enkeltmannsforetak (ENK) istedefor!