Starte egen bedrift: Dette burde du huske på (Guide for 2024)

Starte egen bedrift

Det er ingen tvil om at det å starte egen bedrift kan være spennende, men det er viktig at man gjør det riktig. Heldigvis trenger ikke dette å være så vanskelig, og vi skal vise deg hva du bør huske på underveis. 

I denne guiden tar vi deg gjennom hvor mye jobb som kreves, hvordan en egen bedrift kan påvirke privatøkonomien din, samt noen nyttige tips som kan dytte deg i riktig retning. Lær mer om hvordan du registrer din første virksomheten, samt hvilke organisasjonsform som passer best for prosjektet ditt. 

Klar for å ta fatt på drømmen? Da har du kommet til riktig plass!

Hvordan registrere et selskap?

I Norge identifiseres ulike selskaper ved hjelp av et organisasjonsnummer. Dette betyr at alle selskaper, uavhengig av selskapsform må registreres i Brønnøysundregisteret. Det er nemlig her du får tildelt ditt organisasjonsnummer. Men før du kan registrere selskapet ditt, må du vite hvilken selskapsform du bør velge. Dette vil blant annet ha en betydning for hvordan selskapet organiseres, hvilke lover og regler du må følge, kostnader og ikke minst sikkerhet for deg som eier. 

Her er det greit å vite at ingenting er hugget i stein. Dersom selskapet utvikler seg over tid og du ønsker å endre selskapsform, så kan dette gjøres ved å registrere selskapet på nytt. Mange som ønsker å prøve seg på næringslivet starter derfor med et enkeltpersonforetak. Dette er en enkel selskapsform der du selv er ansvarlig for selskapets forpliktelser. Skulle selskapet deretter øke inntjeningen, ønske å utvide med flere ansatte eller drifte uavhengige av eierne, så kan man gjøre om et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap. 

Dette bringer oss videre til et viktig punkt du må ta stilling til tidlig i prosessen, nemlig hvilken organisasjonsform du skal velge. For å gjøre dette enklere, så skal vi ta en titt på de vanligste organisasjonsformene som benyttes i Norge.

Vanligste organisasjonsformer 

Som vi allerede har vært innom, så finnes det utallige selskapsformer i Norge. Du kan velge å lage et DA/ANS selskap, AS, ASA, enkeltpersonforetak eller NUF – så hvilken av disse er egentlig best egnet for deg som gründer? Her har du de viktigste fordelene med forskjellige organisasjonsformer.

Enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak (ENK) er en forenklet versjon av et selskap. Her er det du selv som er ansvarlig for virksomheten, og selskapet er tilknyttet deg som person. Dette betyr at dere leverer én samlet skattemelding, og det er du personlig som er ansvarlig for forpliktelser selskapet måtte påta seg. Et ENK kjennetegnes gjerne av:

 • Ubegrenset personlig ansvar
 • Eies og registreres av én person
 • Eier kan ikke selv være ansatt i virksomheten, men kan ansette andre

Fordeler med ENK

ENK er en svært enkel selskapsform å registrere. Det er få lovpålagte krav til rapportering, og det er ingen kostnader knyttet til etableringen (ved mindre du ønsker å registreres i foretaksregisteret). 

Ulemper med ENK

Ulempen med ENK er at du står personlig ansvarlig for firmaets gjeld. Du må også betale forskuddsskatt, og vil regnes som selvstendig næringsdrivende. 

Aksjeselskap

Aksjeselskap (AS) er en annen populær selskapsform som ofte benyttes når man skal lage et eget selskap. Til forskjell fra ENK er aksjeselskaper egne juridiske enheter, men dette fører også med seg en del forpliktelser. Et aksjeselskap kjennetegnes av:

 • Minst én eier
 • Aksjekapital på minimum 30 000 kroner
 • Selskapet representeres av et styre

Fordeler med AS

Fordelen med et AS er at du som eier er begrenset ansvarlig for forpliktelser selskapet påtar seg. Du kan også være ansatt i ditt eget AS, noe som gjør at du slipper forskuddsskatt. Med begrenset ansvar vil heller ikke dine personlige eiendelen (som hus og bil) kunne beslaglegges av kreditorene til selskapet. 

Ulemper med AS

Aksjeselskap har en lengre registreringsprosess, og det inkluderer også flere gebyrer. Du får blant annet et etableringsgebyr fra Brønnøysundregistrene på 5700,- som ikke kan unngås. Du må også stille egenkapitalen for selskapet, og etterfølge aksjeloven. 

Ansvarlig selskap (ANS)

Ansvarlig selskap (ANS) og Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) er to andre organisasjonsformer som ofte benyttes i Norge. Disse er spesielt vanlig innen eiendomsbransjen og selskaper med partner struktur (typisk advokatselskaper og lignende). Disse selskapene kjennetegnes av:

 • Minimum to eiere 
 • Eierne (partnerne) er ansvarlig for gjelden
 • Kommer i to ulike varianter ANS og DA. 

Det er greit å merke seg at i et ANS selskap vil alle deltarkere være personlig ansvarlig for all gjeld i selskapet. I et DA derimot så er man kun ansvarlig for sin egen eierandel. 

Fordeler med DA/ANS

Fordelen med ANS/DA er at registreringsprosessen er enkel, og det stilles ingen økonomiske krav for å etablere et selskap. Her kan du enkelt dele ansvar, arbeidsmengde, risiko og kostnader med dine partnere. Selskapet kan også bygge opp egenkapital, og har bedre skattevilkår enn et ENK. 

Ulemper med DA/ANS

Akkurat som i et ENK så har eierne selv personlig ansvar for gjelden. Man kan heller ikke ansette deltakere og sosiale rettigheter er dårlige enn om man var ansatt i et vanlig AS. 

Stiftelse

Den siste selskapsformen vi skal se på er en stiftelse. Dette er en egen juridisk enhet som skal styres etter bestemte formål oppgitt i vedtektene. En stiftelse kan opprettes ved at det doneres eller testamenteres penger/aksjer/eiendom til stiftelsen under etablering. Dette beløpet må være tilsvarende 100.000 kroner eller mer. Stiftelser kjennetegnes av:

 • Minimum 100.000 kr i grunnkapital
 • Styret representerer stiftelsen 
 • Regnskapspliktig 

Registrer selskapet ditt

Når du har funnet den selskapsformen som passer ditt formål best (mest sannsynlig ENK eller AS), så vil det være tid for registreringen av selskapet ditt. Her er det verdt å merke seg at det kan være ulike krav stilt for de forskjellige selskapsformene i form av forsikringer, bekreftelser og juridiske formaliteter. Eksempelvis vil stiftelse av et AS kreve at man har betalt inn egenkapitalen og fått bekreftet dette av en bank eller regnskapsfører/advokat før man kan gjennomføre etableringen. 

For å illustrere hvor enkelt du kan registrere selskapet ditt, har vi lagt dette opp i fem enkle trinn nedenfor.

Trinn 1: Skaff de nødvendige dokumentene

Det første du må gjøre når du har valgt selskapsform er å skaffe de nødvendige formalitetene du vil trenge. Ved å ha dette klart før du skal starte et selskap vil selve registreringen gå betydelig enklere, og du kan spare en del tid. Det du bør ha klart er:

 • Navn og personnummer på eieren(e). 
 • Bekreftelse på egenkapital (dersom du registrerer AS)
 • Navn virksomheten skal ha
 • Adressen virksomheten skal være registrert på
 • Formålet til selskapet (hva det skal gjøre)

Trinn 2: start registreringen

Når du har alt dette på plass, kan du begynne registreringsprosessen hos Brønnøysundregistrene. Dette gjøres på hjemmesiden deres www.brreg.no/bedrift. Her velger du blant annet hvilke organisasjonsform det er du skal registrere, oppgir vedtekter og formål med selskapet, samt navn på virksomheten, hvem som eier selskapet og lignende. 

Straks dette er gjort vil du motta vedtekter og stiftelsesdokumenter fra Brønnøysundregistrene som bevis på at du har begynt prosessen. Disse vil du måtte vise til banken dersom du skal opprette en konto for egenkapital (for innbetaling av egenkapitalen til AS). Registrer du et ENK vil ikke dette være nødvendig. 

Trinn 3: Start samordnet registreringsmelding

Etter at egenkapitalen er betalt inn og du har mottatt bekreftelse for dette fra banken, vil det være tid for samordnet registrering. Dette er meldingen du sender inn gjennom Altinn, og vil behandles av Brønnøysundregistrene. Det er på dette punktet du vil måtte laste opp eventuelle juridiske dokumenter du har utarbeidet tidligere, inkludert stiftelsesdokumenter, vedtekter og bekreftelse fra finansinstitusjon for innbetalt egenkapital (kun aktuelt for AS). 

Når du har fylt ut denne meldingen vil den sendes til Brønnøysundregistrene. Det er disse som kontrollerer detaljene og godtar/avslår registreringen din. Her kan behandlingstiden gjennom året variere, men oftest må man belage seg på 2-6 uker for AS. Enklere foretaksformer kan ha noe kortere behandlingstid enn dette. 

Trinn 4: Ferdigbehandlet

Når din registrering er ferdigbehandlet vil du motta bekreftelse på dette fra Brønnøysund i Altinn. Du vil også få tilsendt organisasjonsnummeret til det nye selskapet ditt. Det er dette du vil benytte når virksomheten skal identifiseres overfor banken, leverandører og lignende. 

Oppsummering – starte egen bedrift

Det er mye å tenke på når man skal gjøre virkelighet av gründer drømmen, men etablering av egen bedrift bør ikke være en hindring. I denne artikkelen har vi derfor sett nærmere på hvilke ulike organisasjonsformer som finnes, samt hva du bør tenke på før du skal realisere drømmen din. Vi har også sett på hvordan selve registreringen av en bedrift foregår, slik at du kan være bedre forberedte. 

Til slutt har vi sett på hvilken dokumentasjon som vil være nødvendig for at dette skal gå så smidig som mulig. Målet med denne guiden har vært  å gi et innblikk i hvor enkelt du kan starte din egen bedrift dersom du har en gryende gründer i magen. Husk å sette deg godt inn i de ulike selskapsformene, samt hvilke regler og retningslinjer som gjelder for din bedrift.

Hvis du heller ser etter andre måter å anskaffe deg en bedrift, kan du lese vår artikkel om å kjøpe bedrift her.